Wergelandsveien
Wergelandsveien

2008-08-23 07:14:36


Wergelandsveien i Åbøbyen sett mot nordvest.

Bildet er medlem i desse galleria: Åbøbyen

Tags: