"Øgreidtomta"

2008-10-17 13:45:21


Dei nye boligblokkene under oppføring på gamle "Øgreidtomta". Tatt frå båthavna mot nordaust.

Bildet er medlem i desse galleria: Sauda

Tags: Hus