Nye Megabygget
Nye Megabygget

2009-01-10 14:18:34


Det nye Megabygget under oppføring på gamle hybelhustomta.. Ligg mellom Nordelva og Storelva like ved sentrum. Svandalsfjella til venstre og Borheia til høgre i bakgrunnen. Tatt mot vest.

Bildet er medlem i desse galleria: Sauda

Tags: Hus, Sauda sentrum