Lia i Nordstøldalen
Lia i Nordstøldalen

2007-12-12 13:39:29


Hyttegrenda på Lia ligg eit lite stykke sørvest for Skeivane i Nordstøldalen. Tatt frå Rødsåsen mot vest nordvest.

Bildet er medlem i desse galleria: Nordstøldalen

Tags: Hytter