Fløgstadvegen/Handverkarhuset
Fløgstadvegen/Handverkarhuset

2007-08-09 12:24:31


Handverkarhuset som ligg vis a vis Sauda Kyrkje på nordsida av sentrum. Litt av Fløgstad kan sjåast i bakgrunnen. Tatt mot vest.

Bildet er medlem i desse galleria: Sauda sentrum

Tags: Fløgstad, Hus, Sauda sentrum