Hovland
Hovland

2007-08-11 09:09:22


Den austlegaste Hovlandsgarden i Saudasjøen med garden "Bakkane i bakgrunnen. Tatt mot nordvest.

Bildet er medlem i desse galleria: Saudasjøen

Tags: Saudasjøen, Hovland