Slettedalen
Slettedalen

2008-03-22 12:06:34


Glad gjeng på veg mot Kyrkjenuten. Tatt frå bakkane nedanfor Indrejordsnuten mot sydvest. Bakerst midt i bildet ser du Nevroldsnuten 1034 moh.

Bildet er medlem i desse galleria: Slettedalen

Tags: Natur, Vinter, Fjell