Si-glass
Si-glass

2007-09-02 12:33:35


Glassfabrikken på Nesøyra og husa på Treå. Tatt frå hol 5 på golfbanen i Saudasjøen.

Bildet er medlem i desse galleria: Saudasjøen

Tags: Saudasjøen, Industri