Golfbanen
Golfbanen

2007-09-02 12:34:32


Golfbanen på Grønsdal/ Urabøen. Tatt frå hol 5 mot nord. Amdalsgardane i midten bak.

Bildet er medlem i desse galleria: Saudasjøen

Tags: Sommaridrett, Natur, Saudasjøen